>> Demi Lovato: Podrobnosti o boj, který ji poslal na léčbu

9. ledna 2011 v 20:14 | demi |  novinky
Co se vlastně způsobil Demi Lovato vstoupit léčbu?

The catalyst was a fight between the 18-year-old Disney Channel star and a dancer on the Jonas Brothers world tour, but the problem started the night before, a source close to the singer's family tells PEOPLE. Katalyzátor byl boj mezi 18-rok-starý Disney Channel a hvězda tanečník na Jonas Brothers cesty kolem světa, ale problém začal v noci, zdroj blízký zpěvákovi rodině říká lidem.

"As she did on most nights off, Demi invited her band, dancers and her parents to dinner," says the source. "Když to udělala na většinu nocí pryč, Demi ji pozval kapelu, tanečnice a její rodiče na večeři," říká zdroj. "Afterward, she broke off with a very small group." "Potom, ona se oddělila s velmi malou skupinu."

The following day, tour managers and Lovato's stepfather, Eddie De La Garza, questioned the group's conduct. Následující den, delegátů a Lovato nevlastní otec, Eddie De La Garza, zpochybnil skupiny chování. According to a source close to the situation, the group had been partying. Podle zdroj blízký situaci, skupina byla párty.

"When tour management found out about this, they talked to the people involved, including Demi," says the source. "Když tour řízení zjistil o tomto, oni mluvili zúčastněných osob, včetně Demi," říká zdroj. "Demi reacted badly and perceived that someone on tour had told on her.

" "Demi reagoval špatně a cítil, že někdo na turné řekl o ní."

When Lovato and other tour members were on an airplane that same day, Lovato confronted a young dancer, whom she thought might have been the one to blame for telling on her. Když Lovato a další turné členové byli na palubě letounu, který ve stejný den, Lovato čelí mladé tanečnice, koho ona myšlenka by mohla být na jedné vinu za vyprávění o ní. "There was a short, physical altercation," says the source, adding that it was "one-sided." "Tam byla krátká, fyzická hádka," říká zdroj a dodal, že to bylo "jednostranný."
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama